Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nguyen Ne

Thông báo Phòng CTCT-QLSHSV

Thông báo Lịch học Chính trị, Pháp luật tập trung Khối Cao đẳng Khóa 18

A. Cao đẳng Đợt 1 (Đã học QPAN Đợt 1 từ ngày 28/8 -7/9/2018) nghề Công nghệ ô tô và Kỹ thuật máy lạnh 

1. Cao đẳng nhóm 1.1
+ Học Chính trị (90 giờ): từ ngày 13/9 -22/9/2018 (nghỉ chủ nhật 16/9/2018; Học 2 buổi sáng, chiều)
+ Học Pháp luật (30 giờ): từ ngày 24/9 - 26/9/2018 (Học 2 buổi sáng, chiều) 
Địa điểm học: Hội trường 1 Nhà xưởng tích hợp (Dãy Nhà xưởng mới) 

2. Cao đẳng nhóm 1.2
+ Học Chính trị (90 giờ): từ ngày 13/9 -25/9/2018 (nghỉ 04 ngày 15,16/9 và 22, 23/9; Học 2 buổi sáng, chiều)
+ Học Pháp luật (30 giờ): từ ngày 26/9 - 28/9/2018 (Học 2 buổi sáng, chiều)
Địa điểm học: Hội trường 2 Nhà xưởng tích hợp  (Dãy Nhà xưởng mới)

3. Cao đẳng nhóm 1.3 
+ Học Pháp luật (30 giờ): từ ngày 13/9 - 15/9/2018 (Học 2 buổi sáng, chiều)
Địa điểm học: Nhà thi đấu đa năng  

+ Học Chính trị (90 giờ): từ ngày 17/9 -29/9/2018 (nghỉ ngày 23/9; Học 1 buổi các ngày 19/9, 21/9, 22/9, 25/9, 28/9 và 29/9, các ngày còn lại học 2 buổi sáng chiều)
Địa điểm học: Hội trường Nhà xưởng 4 tầng (dãy H4)  

B. Cao đẳng Đợt 2 (Đã học QPAN Đợt 1 từ ngày 10/9 -18/9/2018) các nghề còn lại và nghề CNOT nhập học Đợt 2
 1. Cao đẳng nhóm 2.1 
+ Học Chính trị (90 giờ): từ ngày 19/9 -28/9/2018 (nghỉ chủ nhật 23/9/2018; Học 2 buổi sáng, chiều)
Địa điểm: Hội trường 4 Nhà xưởng tích hợp (Dãy Nhà xưởng mới)

 2. Cao đẳng nhóm 2.2 
+ Học Chính trị (90 giờ): từ ngày 19/9 -28/9/2018 (nghỉ chủ nhật 23/9/2018; Học 2 buổi sáng, chiều)
Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng

3. Cao đẳng nhóm 2.3 
+ Học Chính trị (90 giờ): từ ngày 19/9 -28/9/2018 (nghỉ chủ nhật 23/9/2018; Học 2 buổi sáng, chiều)
Địa điểm: Hội trường 3 Nhà xưởng tích hợp (Dãy Nhà xưởng mới)

Lưu ý: 
1. Thời gian học : Buổi sáng 7h00' - 11h00' ;  Buổi chiều 13h00' - 17h00'
2. Trang phục: Áo sơ mi trắng, Quần sậm màu, dép quai hậu; mang theo tập vở để ghi chép.
3. Danh sách phân nhóm xem website ctvc.edu.vn
 

(Cập nhật lần cuối: 09-09-2018)