Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

57 Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Thông báo Phòng CTCT-QLSHSV

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện HKI năm học 2016 - 2017

Thông báo các lớp HSSV Khóa 14, 15, 16 thực hiện việc đánh giá Điểm rèn luyện HKI năm học 2016 - 2017
Các biểu mẫu 1,2,3, HD đánh giá ĐRL và DS HSSV cập nhật tại http://ctvc.edu.vn/vi/khoa-bo-mon/phong-ctct-qlhssv/bieu-mau  (sử dụng DS HSSV đầu HKII), bảng điểm HSSV HKI liên hệ P.ĐT 

Thời gian nộp:  hạn cuối 16h00’ ngày 09/3/2017.
Địa điểm nộp: Phòng CT HSSV
Văn bản nộp:
 + Phiếu tự đánh giá điểm rèn luyện HKI của HSSV(theo mẫu 1)
 + Trích biên bản họp lớp đánh giá Điểm rèn luyện HKI (theo mẫu 2)
 + Bảng tổng hợp đánh giá điểm rèn luyện HKI (theo mẫu 3).
 + Các giấy tờ xác nhận, giấy khen bằng khen (bản photo) minh chứng cho điểm thưởng vượt khung.

Một số lưu ý:
+ Đối với Điểm thưởng vượt khung: áp dụng cho tất cả đối tượng, yêu cầu HSSV phải nộp giấy xác nhận tương ứng (bản photo) và chỉ xét trong khoản thời gian từ tháng 09/2016 đến tháng 02/2017.
+ Mục 1.2  “Tinh thần vượt khó, cố gắng trong học tập”:   áp dụng “không có điểm trung bình môn học, mô đun dưới 5” cho tất cả HSSV các khóa.

(Cập nhật lần cuối: 23-02-2017)