Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

57 Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Thông báo Phòng CTCT-QLSHSV

Thông báo bổ túc hồ sơ miễn, giảm học phí HKII năm học 2016 - 2017

Trường Cao đẳng nghề Cân Thơ thông báo bổ túc hồ sơ thực hiện chế độ miễn, giảm học phí  HKII  năm học 2016 - 2017 đối với học sinh sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường như sau:

* Đối với đối tượng HS trung cấp nghề, SV nghề Cắt gọt kim loại, Kỹ thuật xây dựng

- HS chưa nộp đơn trong HKI : nộp Phụ lục IV và bản sao công chứng và bằng Tốt nghiệp THCS.

- HS đã nộp đơn trong HKI nhưng chưa đầy đủ: nộp bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THCS ( Danh sách chi tiết kèm theo)

- SV nghề CGKL, KTXD chưa nộp đơn trong HKI: nộp phụ lục IV

* Đối với đối tượng HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, Hộ cận nghèo:

HSSV nộp lại Bản sao công chứng Sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2017.

* Các đối tượng khác:

HSSV đã nộp đầy đủ thủ tục miễn, giảm học phí trong HKI không cần bổ túc hồ sơ (Riêng HS trung cấp nghề Khóa 2016 sẽ nộp bổ sung bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THCS vào HK3 năm học 2017 - 2018)

* Thời gian thực hiện:

 - Từ ngày 28/02/2017 đến ngày 20/3/2017: Học sinh sinh viên nộp bổ túc hồ sơ miễn, giảm học phí HKII trực tiếp tại Phòng Công tác Học sinh sinh viên.

- Từ ngày 21/3/2017 đến ngày 30/3/2017: Nhà trường xét duyệt hồ sơ Miễn giảm học phí.

- Ngày 31/3/2017: Nhà trường công bố danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017.

Lưu ý: Các trường hợp nộp trễ hạn sẽ không được xem xét giải quyết miễn, giảm học phí HKII năm học 2016 - 2017, mọi thắc mắc khiếu nại về sau không giải quyết.

DANH SÁCH HSSV ĐỀ NGHỊ BỔ TÚC HỒ SƠ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HKII năm học 2016 - 2017
TT MSSV Họ và tên Lớp Ghi chú
1 15302004 Nguyễn Hải Đăng 15.3 ĐTDD2  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
2 15302006 Dương Khánh Duy " Bản sao công chứng bằng TN THCS 
3 15302014 Trần Thanh Hoàng "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
4 15302022 Nguyễn Thanh Kiệt "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
5 15302024 Nguyễn Hải Long "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
6 15302026 Đoàn Thanh Nam "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
7 15302036 Nguyễn Quách Thanh Quân "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
8 15302050 Võ Thanh Thương "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
9 15302054 Hà Xuân Trường "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
10 15302056 Nguyễn Chín Chín "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
11 15302070 Nguyễn Thanh Duy "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
12 15315015 Huỳnh Thanh Mạnh 15.3 THVP  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
13 15315020 Võ Hoàng Phúc " Bản sao công chứng bằng TN THCS 
14 15305001 Phan Thanh An 15.3 CNOT1  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
15 15305003 Phạm Hoàng Anh "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
16 15305005 Nguyễn Võ Bảo "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
17 15305009 Bùi Trần Hải Đăng "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
18 15305011 Nguyễn Quốc Đạt "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
19 15305025 Phạm Mạnh Hùng "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
20 15305030 Hồ Phạm Vũ Khang " Bản sao công chứng bằng TN THCS 
21 15305031 Trần Đức Khang "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
22 15305039 Phạm Trí Nguyện "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
23 15305043 Võ Hoàng Phi "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
24 15305046 Trần Mạnh Quang "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
25 15305057 Lê Quý Thành "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
26 15305061 Phan Văn Thịnh "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
27 15305075 Trần Quang Tuấn "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
28 15305093 Nguyễn Quốc Cường "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
29 15305095 Trần Văn Lương "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
30 15305002 Trương Lâm Anh 15.3 CNOT2  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
31 15305010 Bùi Thanh Đào "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
32 15305012 Trần Tiến Đạt "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
33 15305048 Trần Ngọc Sơn "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
34 15305052 Trần Hoàng Thẫm "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
35 15305054 Đào Đức Thắng "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
36 15305056 Võ Hoàng Thành "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
37 15305064 Nguyễn Đức Tiến "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
38 15305072 Huỳnh Văn Trường "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
39 15305084 Bùi Bá Lợi "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
40 15305096 Phạm Văn Hoàng Nhân "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
41 15307003 Nguyễn Hoàng Đông 15.3 KTXD  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
42 15307006 Phạm Đăng Khoa "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
43 15307009 Trần Tấn Tài "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
44 15307016 Lê Vĩnh Thái "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
45 15307019 Trần Thái Hòa "  Bản sao công chứng bằng TN THCS 
* Danh sách HSSV hộ nghèo người dân tộc
TT MSSV Họ và tên Lớp Ghi chú
1 15105088 Thạch Vinh 15.1 CNOT2  Bản sao công chứng Sổ hộ nghèo 2017
2 15111037 Danh Việt Trung 15.1 QTMMT  Bản sao công chứng Sổ hộ nghèo 2017

 

(Cập nhật lần cuối: 01-03-2017)