Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

57 Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Quy định - Nội quy

CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ

QUY CHẾ CÔNG TÁC HSSV

 


CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN

 

A. MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH- BGD&ĐT-BTC “Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ”

            Căn cứ vào Nghị Định 49/2010/NĐ – CP của Chính Phủ nhày 14/5/2010 qyi định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ  năm học 2010 – 2011 dến năm 2014 - 2015

I. Đối tượng

1. Miễn học phí 100%

+ Khoản 1 điều 4 qui định :

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng như sau :

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B ( gọi chung là thương binh).

-  Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945;

- Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân,

- Con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến;

-  Con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

+ Khoản 9 điều 4 qui định :

Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo

2. Giảm học phí 50%

+ Mục c khoản 2 điều 5 quy định :

Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề

II. Cơ chế miễn giảm học phí

+ Theo khoản 1, 2 điều 7 qui định :

-         Việc miễn giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại trường, trừ trường hợp có những thay dổi về lý do miễn, giảm học phí.

-         Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ tiền miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập để các đối tượng này đóng học phí đầy đủ cho nhà trường

III. Phạm vi áp dung:

            Tất cả các học sinh sinh viên đang học tại trường có hộ khẩu tại TP. Cần Thơ

 III. Thủ tục miễn giảm học phí

-       HSSV làm giấy xác nhận đang học tại trường đem về địa phương làm thủ tục miễn giảm học phí và nhận tiền tại địa phương đến đóng học phí tại trường.

 

B. HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Thực hiện theo Quyết định số 70/2008/QĐ – BLĐTBXH ngày 30/12/2008 về việc “Học bổng khuyến khích học nghề”

1. Đối tượng

           Là HSSV hệ chính quy dài hạn có hộ khẩu thường trú tại TP.Cần Thơ

2. Các điều kiện xét cấp học bổng

           - HSSV có điểm trung bình năm học đạt từ 7,00 trở lên ( không có điểm thi, kiểm tra dưới 5,00; lấy điểm thi kiểm tra lần 1) và đánh giá rèn luyện đạo đức xếp loại từ Khá trở lên

           - Tỷ lệ học sinh được cấp học bổng không quá 10% tổng số HSSV có hộ khẩu tại TP.Cần Thơ

-  Số tháng được cấp học bổng trong một năm là 10 tháng

3. Mức học bổng

Có 3 mức học bổng KKHT:

+ Loại Khá : có điểm trung bình năm học từ 7,0-> cận 8,0 ; đánh giá rèn luyện đạo đức xếp loại từ Khá trở lên

    Mức học bổng  tương đương 1 tháng học phí của hệ đang học x 10 tháng

+ Loại Giỏi : có điểm trung bình năm học từ 8,0-> cận 9,0 ; đánh giá rèn luyện đạo đức xếp loại từ Tốt trở lên

     Mức học bổng bằng 1,5  mức học bổng loại Khá của hệ đang học x 10 tháng

+ Loại Xuất sắc : có điểm trung bình năm học từ  9,0 trở lên ; đánh giá rèn luyện đạo đức xếp loại từ Xuất sắc trở lên

     Mức học bổng bằng 1,7  mức học bổng loại Khá của hệ đang học x 10 tháng

4. Thời gian xét học bổng

           - Thời gian xét: sau khi kết thúc năm học ( có kết quả học tập cả năm)

           - Khi có kết quả năm học, Phòng Đào tạo – QLHSSV sẽ lập danh sách và đề nghị Hiệu trưởng xem xét ra quyết định cấp học bổng KKHT cho các HSSV đủ điều kiện.

          

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

(Ngày đăng: 22-11-2011)