Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

57 Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN GIÁM HIỆU TUẦN 26 (Từ 24/6/2013 đến 30/6/2013)

Thứ 2 (ngày 24/6)

- 7 giờ: Chào cờ. TP: BGH.

-  13 giờ 30: Làm việc với Viện Xã hội học – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. TP: BGH; K. Thanh, V. Đức, B. Hùng, Quang Trung, Hà Minh, Trưởng, phó các khoa Điện, Điển tử, CNTT. Địa điểm: phòng họp. Lịch thay thông báo.

- 15 giờ: Đơn vị tư vấn phỏng vấn 02 nhóm học viên năm thứ nhất và năm thứ 3. TP: B. Hùng, Thanh Nghi, Trưởng các khoa Điện, Điện tử, CNTT và 140 học viên năm thứ nhất tại Hội trường lớn, 80 học viên năm thứ 3 tại phòng họp.  Lịch thay thông báo.

Thứ 3 (ngày 25/6)

  - 8 giờ: Đơn vị tư vấn làm việc với 36 giáo viên nghề Điện, Điện tử, CNTT tại phòng họp. Lịch thay thông báo.

  - 5 giờ: Dự lễ công bố quyết định của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội công nhận chất lượng dạy nghề. TP: HT Trọng Sơn, Kiều Thanh, Nhật Minh, Hà Minh. Địa điểm: Trường CĐN Kiên Giang. Lịch thay thông báo.

  - 15 giờ 30: Họp Hội đồng kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề cho giáo viên các nghề được đầu tư trọng điểm. TP: BGH, ông Châu Hồng Thái, V. Đức. Địa điểm: phòng họp.

 - 14 giờ: Đơn vị tư vấn đi xuống các doanh nghiệp (các khoa Điện, Điện tử, CNTT liên hệ hướng dẫn đoàn).

Thứ 4 (ngày 26/6)

- 6 giờ 30: Dự mittinh Ngày thế giới phòng, chống ma túy năm 2013. TP: BGH. Địa điểm: tại sân trường.

- 9 giờ: Họp Ban Giám hiệu. TP: HT Trọng Sơn, PHT Thanh Châu mời các đồng chí Vĩnh Hiệp, Thành Phương, Văn Đức, Kiều Thanh, Bá Hùng cùng dự. Địa điểm: Phòng họp. Lịch thay thông báo.

Thứ 5 (ngày27/6)   

 - 7 giờ 30: Khai mạc đợt “Kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề cho giáo viên các nghề được đầu tư trọng điểm”. TP: BGH, Trưởng, phó và giáo viên các khoa Động lực, Cơ khí, Điện, Điện tử, CNTT; địa điểm:  phòng họp. Lịch thay thông báo.

Thứ 6 (ngày 28/6)

- 14 giờ: Dự sơ kết công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm 2003 của khối các trường ĐH, CĐ. TP: HT Trọng Sơn, B. Hùng, Như Ý; địa điểm: Trường CĐ Cần Thơ. Lịch thay thông báo.

Thứ 7 (ngày 29/6)

           

Chủ nhật (ngày 30/6)

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                            TL HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám Hiệu;                                                                                                                                                                                 T. PHÒNG TC - HC

- Lưu VT.

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                          Trần Bá Hùng       

(Cập nhật lần cuối: 25-06-2013)