Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nguyen Ne

TIN TỨC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM [28-06-2013]

UBND TP CẦN THƠTRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số:   295/TB-TCHC          ..

Thông Báo Khuẩn - V/v học Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XI [13-03-2013]

Phòng TC-HC xin thông báo khẩn- Thời gian: 07 giờ 30, thứ 7 ngày 16 tháng 3 năm 2013.- Địa điểm: Hội trường.- Thành phần: tất cả Đảng viên, Cán bộ, Công nhân viên.- Nội dung: Hội nghị quán triệt và triển..

HIẾN PHÁP 1992 [23-02-2013]

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 ________________________ LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và..