Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

57 Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

THÔNG BÁO KHOA

V/v nộp bảng dự trù vật tư thực tập mua sắm năm học 2013 – 2014 và Danh sách Đề nghị thanh lý tài sản năm 2012

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v nộp bảng dự trù vật tư thực tập mua sắm năm học 2013 – 2014

và Danh sách Đề nghị thanh lý tài sản năm 2012

      Để tiến hành mua sắm vật tư thực tập cho năm học 2013 - 2014 và thanh lý tài sản năm 2012. Nay Phòng Quản trị - Thiết bị, thông báo đến các đơn vị Phòng/Khoa nhanh chóng nộp bảng Dự trù vật tư thực tập (kèm theo báo giá) và danh sách đề nghị thanh lý tài sản/ công cụ dụng cụ đã hết hạn khấu hao, không còn sử dụng được nữa về Phòng Quản trị - thiết bị tổng hợp.

 Hạn chót nhận + Dự trù vật tư là: 16h00 ngày 20 tháng 9 năm 2013

+ Đề nghị thanh lý là 16h00 ngày 25 thang 9 năm 2013.

Sau thời gian nêu trên Phòng Quản trị - Thiết bị không giải quyết.

Mẫu đề nghị thanh lý liên hệ:                                                                        

+ Chuyên viên: Hùng Cường – Phòng Quản tri – Thiết bị.

+ Email: Mr.Cuongcdn@gmail.com

                                        

Cần Thơ, ngày   19  tháng  09   năm 2013 

   Phòng Quản trị - Thiết bị
    P. Trưởng phòng
(đã ký)
 
  Phan Văn Đúng

      
    
                                                                              

                                                                               

 

                                                                                   

 

 

(Cập nhật lần cuối: 19-09-2013)