Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

57 Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

THÔNG BÁO KHOA

THÔNG BÁO V/v thanh lý tài sản năm 2012

THÔNG BÁO

V/v thanh lý tài sản năm 2012 

Phòng Quản trị - Thiết bị đã lập bảng tổng hợp danh sách tài sản đề nghị thanh lý năm 2012 từ đề nghị của các khoa và bảng tổng hợp danh sách tài sản; công cụ - dụng cụ bị mất, thất lạc ghi nhận trong kiểm kê 2012 để trình lên Ban Giám hiệu giải quyết.

 Nay Phòng Quản trị - Thiết bị đề nghị các đơn vị Phòng/Khoa xem lại bảng tổng hợp. Nếu có điều chỉnh, bổ sung vui lòng gửi đến Phòng Quản trị - Thiết bị bằng văn bản trước 15 giờ 00 phút ngày 22/11/2013.

Sau thời gian trên, Phòng Quản trị - Thiết bị không chịu trách nhiệm giải quyết.         

Mọi chi tiết liên hệ:

+ Chuyên viên: Hùng Cường – Phòng Quản tri – Thiết bị.

+ Email: Mr.Cuongcdn@gmail.com
Xem bảng tổng hợp thanh lý 2013 tại đây 

                                                                   Cần Thơ, ngày 08  tháng 11 năm 2013                                                                                Phòng Quản trị - Thiết bị

                                                                                        P. Trưởng phòng

                                                                                               (đã ký)

                                                                                               

 

                                                                                        Phan Văn Đúng

(Cập nhật lần cuối: 15-11-2013)