Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

57 Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc nhận dự trù Vật tư thực tập Học kỳ I, năm học 2014-2015 [30-09-2014]

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                                                                                                                                 ..

THÔNG BÁO V/v thanh lý tài sản năm 2012 [15-11-2013]

THÔNG BÁO V/v thanh lý tài sản năm 2012  Phòng Quản trị - Thiết bị đã lập bảng tổng hợp danh sách tài sản đề nghị thanh lý năm 2012 từ đề nghị của các khoa và bảng tổng hợp danh sách tài sản;..

V/v nộp bảng dự trù vật tư thực tập mua sắm năm học 2013 – 2014 và Danh sách Đề nghị thanh lý tài sản năm 2012 [19-09-2013]

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO V/v nộp bảng dự trù vật tư thực tập mua sắm..

Thông báo Đề nghị các Khoa hỗ trợ việc thực hiện biểu mẫu 3-B [27-08-2013]

Kính gửi:    -      BGH trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ.                -         Các Phòng, Khoa liên quan.          Theo yêu cầu..