Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

57 Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

GIỚI THIỆU

Phòng Đào Tạo

Chức năng - nhiệm vụ Phòng Đào Tạo:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hằng năm và dài hạn của nhà trường.

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.

- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- Phối hợp với các khoa chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm

- Thực hiện công tác giáo vụ gồm:

   + Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề.

   + Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề.

   + Thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

   + Quản lý thư viện trường.

   + Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.Danh sách cán bộ giáo viên thuộc phòng:

 

1. Trưởng Phòng
    ThS. Phan Thị Thùy Trang
    Email: ptttrang@ctvc.edu.vn

2. Phó Trưởng Phòng
    ThS. Trương Nguyễn Ái Nhân
    Email: tnanhan@ctvc.edu.vn

3. Chuyên viên
    ThS. Nguyễn Thị Hồng Thủy
    Email: nththuy@ctvc.edu.vn

4. Chuyên viên
    ThS. Nguyễn Trọng Nhân
    Email: ntnhan@ctvc.edu.vn

5. Chuyên viên
    CN. Nguyễn Thị Tú Uyên
    Email: nttuyen@ctvc.edu.vn

6. Chuyên viên
    KS. Lê Hoàng Lam Bửu
    Email: lhlbuu@ctvc.edu.vn

7. Chuyên viên
    CN. Trần Thanh Sang
    Emaiil: ttsang@ctvc.edu.vn