Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nguyen Ne

THÔNG BÁO

TIN TỨC

Những điểm mới trong quy định về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2013 [18-03-2013]

Những điểm mới trong quy định về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2013      Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT sửa đổi hướng dẫn Nghị định 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình..

Thông tư liên tịch Số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐTsửa đổi bổ sung về việc tạm hoãn nghĩa vụ Quân sự [18-03-2013]

BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN..