Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

57 Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Hội sinh viên

Danh Sách Thành Viên BCH Hội Sinh viên (2011-2013)

STT Họ Và Tên Năm Sinh Giới Tính Dân Tộc Tôn Giáo Quê Quán Trình Độ
Chuyên Môn
Chức Vụ
Đoàn Thể
Chức Vụ
Chính Quyền
1 Lê Hoàng Minh 28/09/1982 Nam Kinh Không Cà Mau ĐH TDTT ĐV CĐCQ Chủ Tịch
Cao Văn Thạo 22/11/1986 Nam Kinh Không Cần Thơ CĐ ĐCN ĐV CĐCQ P.Chủ Tịch
3 Nguyễn Trọng Hiếu 23/03/1990 Nam Kinh Không Cần Thơ CĐ QTM ĐV CĐCQ P.Chủ Tịch
4 Dư Phúc Duy 05/01/1992 Nam Kinh Không Cần Thơ 10.1 ĐTCN2 10.1 ĐTCN2 TK. HSV
5 Nguyễn Hoàng Kiệt 01/09/1992 Nam Kinh Thiên Chúa Cà Mau 10.2 KTDN 10.2 KTDN TK. HSV
6 Trần Trung Hiếu 20/06/1993 Nam Kinh Không Hậu Giang 11.1 ĐTCN2 11.1 ĐTCN2 UVBTK. HSV
7 Nguyễn Hoàng Khương 13/02/1992 Nam Kinh Không Vĩnh Long 11.1 XD1 11.1 XD1 UVBTK. HSV
8 Nguyễn Văn Kiêm 06/10/1982 Nam Kinh Công Giáo Kiên Giang 11.1 CGKL 11.1 CGKL UVBTK. HSV
9 Đỗ Thị Bảo Thu 08/09/1990 Nữ Kinh Công Giáo Cà Mau 09.1 MTT 09.1 MTT UVBTK. HSV
10 Trần Thị Kim Thu 21/01/1993 Nữ Kinh Không Cần Thơ 11.1 KTDN 11.1 KTDN UVBTK. HSV
11 Nguyễn Thanh Tuấn 21/07/1992 Nam Kinh Không Cần Thơ 10.1 ĐCN 10.1 ĐCN UVBTK. HSV
12 Trần Quốc Bằng 10/10/1991 Nam Kinh Không Vĩnh Long 10.1 CGKL 10.1 CGKL UVBTK. HSV
13 Nguyễn Duy Chinh 04/02/1990 Nam Kinh Không Thái Bình 11.1 CNOT1 11.1 CNOT1 UVBTK. HSV
14 Phan Nhật Cường 18/04/1992 Nam Kinh Không Cần Thơ 11.1 QTM1 11.1 QTM1 UVBTK. HSV
15 Trần Ngọc Hiền 06/04/1990 Nam Kinh Không Cần Thơ 10.1 KTML 10.1 KTML UVBTK. HSV

Trên đây là danh sách các thành viên trong BCH Hội Sinh Viên nhiệm kỳ II (2011-2013) được Đại hội hiệp thương ngày 11 tháng 2 tại trường CĐN cần Thơ

(Cập nhật lần cuối: 21-02-2012)