Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nguyen Ne

Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu

 Hiệu Trưởng

Thầy: Nguyễn Trọng Sơn

Email: ntrongson@cantho.gov.vn
 

 

Phó Hiệu Trưởng

Cô: Sơn Thị Thanh Châu

Email: sttchau@cantho.gov.vn
 
Phó Hiệu Trưởng

Thầy: Nguyễn Văn Đức

Email: duccdnct@yahoo.com.vn

 

 
(Cập nhật lần cuối: 04-05-2015)