Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

57 Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Bản tin trường

THÔNG BÁO Tuyển dụng Giảng viên nghề Công nghệ ô tô năm học 2018 - 2019

UBND TP CẦN THƠ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 602/TB-CĐN

Cần Thơ, ngày 30  tháng 11 năm 2018   

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng Giảng viên nghề Công nghệ ô tô

 năm học 2018 - 2019

 

Thực hiện Công văn số 2386/SNV-CCVC ngày 28 tháng 11 năm 2018

Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

Mục I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU

1. Mục đích, yêu cầu:

Tuyển dụng viên chức đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, số lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định pháp luật.

Bảo đảm tính cạnh tranh.

Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Chỉ tiêu:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 người.

Mục II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG.

1. Điều kiện, tiêu chuẩn:

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ ô tô, cơ khí động lực;

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề, chứng chỉ kỹ năng nghề, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ B trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 

2. Hình thức tuyển dụng, thành phần hồ sơ:

a. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

b. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư Số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

 - Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

 - Bản sao có công chứng hợp đồng lao động, quyết định nâng bậc lương gần nhất (nếu có);

- Bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân;

- 02 ảnh cá nhân (2x3), ghi đầy đủ họ, tên và ngày sinh phía sau ảnh;

- 01 phong bì dán sẵn tem có ghi thông tin địa chỉ liên lạc khi cần báo tin.

4. Quy định đăng ký vị trí dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm.

Mục III. NỘI DUNG XÉT TUYỂN, CÁCH TÍNH ĐIỂM:

1. Nội dung xét tuyển

a. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

b. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn (hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển).

2. Cách tính điểm:

a. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

e. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm d Khoản này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm c và Điểm d Khoản này.

Mục IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/11/2018.

- Địa điểm: 57 Cách mạng tháng tám, Q. Bình Thủy.TP.Cần Thơ (phòng Tổ chức – Hành chính, trường Cao đẳng nghề Cần Thơ). Điện thoại liên hệ: 07103.821.327./.

 

 

                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

(Cập nhật lần cuối: 06-12-2018)